Lansare competiție granturi de cercetare 23.05.2016

Publicat în data de: 20.05.2016

NOUTĂȚI MEDICALE

Compania farmaceutică SOLARTIUM GROUP SRL, cu sediul în Calea Dorobanților nr. 69, sc.1, ap. 4, cam. B, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţulului sub nr. J40/24093/2007, cod unic de înregistrare RO 22968491, telefon 021.211.71.83, fax 021.211.71.82, reprezentată prin Massimo Bonsi, în calitate de Director General,

Anunță lansarea unei COMPETIȚII PENTRU GRANT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, în perioada 23.05.2016 – 23.06.2016, cu tema:
OPTIMIZAREA TRATAMENTULUI DE EXPULZIE ÎN LITIAZA RENO-URETERALĂ DE MICI DIMENSIUNI

Competiția se adresează cercetatorilor din domeniu medical din România în urmatoarele conditii de selecție :

-colectivul de cercetare să își desfașoare activitatea într-o universitate de medicină de tradiție din România

-cel puțin un reprezentant al grupului de cercetători să fi participat la studii clinice multicentrice internaționale

-conducătorul echipei de cercetare să aibă minim un grant cercetare finalizat cu un articol apărut într-o revistă de specialitate cu factor de impact

-durata de desfășurare a studiului să fie de maxim 12 luni

-colectivul de cercetare să fie condus de un conferențiar/profesor universitar și să aibă în componență alte cadre universitare și/sau doctoranzi.

-rezultatele studiului vor fi  publicate într-o revistă cu factor de impact într-un interval de maxim 16 luni de la încheierea studiului.

bugetul alocat este de 7000 de euro

Dosarul de concurs va cuprinde :

-proiectul de cercetare, în 2 exemplare, tiparit și pe DVD

-CV ale fiecărui membru al echipei de cercetare

-lista studiilor clinice internaționale/granturilor la care membrii colectivului au partcipat

-lista cu articole publicate în reviste cu factor de impact ISI Thompson în ultimii 3 ani

Calendarul competiției:

  • Lansare competiție: 23 Mai 2016
  • Perioada competiției: 23 Mai 2016 – 23 Iunie 2016
  • Ultima zi pentru depunerea aplicațiilor: 23 Iunie 2016 ora 12.00
  • Verificarea eligibilității și evaluarea aplicațiilor: 23 Iunie 2016 – 01 Iulie 2016
  • Afișare rezultate evaluare aplicații: 02 Iulie 2016
  • Depunere contestații: 02 Iulie 2016- 03 Iulie 2016, până la ora 12.00
  • Validare rezultate competiție: 04 Iulie 2016
  • Comunicare rezultate (numele instituției, numele managerului de proiect, titlul grandului): 04 Iulie 2016
  • Semnarea contractului: 05 Iulie 2016 – 10 Iulie 2016
  • Desfășurarea grantului: 1 an de la data semnării contractului de finanțare

Câștigător competiție granturi de cercetare lansată în 23.05.2016:

Proiectul intitulat “EVALUAREA COMPARATIVĂ A BENEFICIILOR TRATAMENTULUI CU CITRAT TRIBAZIC DE POTASIU ȘI MAGNEZIU VERSUS TAMSULOSIN LA PACIENȚII CU CALCULI RENO-URETERALI SUB 7MM”, a fost câștigat de Conf. Dr Catalin Pricop, UMF “Gr T Popa”, Iași.