Lansare competiție granturi de cercetare 13.07.2016

Publicat în data de: 13.07.2016

NOUTĂȚI MEDICALE

Compania farmaceutică SOLARTIUM GROUP SRL, cu sediul în Calea Dorobanților nr. 69, sc.1, ap. 4, cam. B, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţulului sub nr. J40/24093/2007, cod unic de înregistrare RO 22968491, telefon 021.211.71.83, fax 021.211.71.82, reprezentată prin Massimo Bonsi, în calitate de Director General,

Anunță lansarea unei proceduri pentru un GRAND DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, în perioada 13.07.2016 – 22.07.2016, cu tema:

TRATAMENTUL CU CITRAT TRIBAZIC DE POTASIU ȘI MAGNEZIU ÎN MICROLITIAZA RENALĂ REZIDUALĂ

Competiția se adresează cercetătorilor din domeniul medical din România în următoarele condiții de selecție :

– colectivul de cercetare să își desfășoare activitatea într-o universitate de medicină de tradiție din România

– cel puțin un reprezentant să fi participat la studii clinice multicentrice internaționale

– conducătorul echipei de cercetare să aibă minim un grant cercercetare finalizat cu un articol apărut într-o revista de specialitate cu factor de impact

– durata de desfășurare a studiului să fie de maxim 12 luni

– colectivul de cercetare să fie condus de un conferențiar /profesor universitar și să aibă în componență alte cadre universitare și/sau doctoranzi.

– rezultatele studiului vor fi  publicate într-o revistă cu factor de impact într-un interval de maxim 16 luni de la încheierea studiului.

– bugetul alocat este de 5000 de euro

 

Dosarul de concurs va cuprinde :

– proiectul de cercetare, în 2 exemplare, tiparit și pe DVD

– CV ale fiecărui membru al echipei de cercetare

– lista lucrărilor/studiilor clinice internaționale/granturilor la care membrii colectivului au partcipat

– lista cu articole publicate în reviste cu factor de impact ISI Thompson în ultimii 3 ani

Calendarul competiției:

  • Lansare competiție: 13 Iulie 2016
  • Perioada competiției: 13 Iulie 2016 – 22 Iulie 2016
  • Ultima zi pentru depunerea aplicațiilor: 22 Iulie 2016 ora 12.00
  • Verificarea eligibilitatii și evaluarea aplicațiilor: 25 Iulie 2016 – 29 Iulie 2016
  • Afișare rezultate evaluare aplicații: 01 August 2016
  • Depunere contestații: 02 August 2016- 03 August 2016, până la ora 12.00
  • Validare rezultate competiție: 04 August 2016
  • Comunicare rezultate (numele instituției, numele managerului de proiect, titlul grandului): 04 August 2016
  • Semnarea contractului: 05 August 2016 – 10 August 2016
  • Desfășurarea grantului: 1 an de la data semnării contractului de finanțare

 

Câștigător competiție granturi de cercetare lansată în 13.07.2016:
Proiectul intitulat “EVALUAREA TRATAMENTULUI CU CITRAT TRIBAZIC DE POTASIU ȘI MAGNEZIU ÎN ELIMINAREA MICROLITIAZEI RENALE REZIDUALE POST-INTERVENTII CHIRURGICALE ENDOSCOPICE” a fost câștigat de Șef lucrări Dr Bogdan Geavlete, UMF “Carol Davila”, București.