Lansare competiție granturi de cercetare

Publicat în data de: 13.10.2016

NOUTĂȚI MEDICALE

Compania farmaceutică SOLARTIUM GROUP SRL, anunță lansarea unei proceduri pentru un GRANT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, în perioada 13.10.2016 – 20.10.2016, cu tema: EFICACITATEA TRATAMENTULUI CU LACTOBACILLUS PLANTARUM P17630 ÎN PREVENȚIA INFECTIILOR URINARE ȘI A INFECȚIILOR VAGINALE LA FEMEIA ÎNSĂRCINATĂ.

Anunță lansarea unei proceduri pentru un GRAND DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, în perioada 13.10.2016 – 20.10.2016, cu tema:
EFICACITATEA TRATAMENTULUI CU LACTOBACILLUS PLANTARUM P17630 ÎN PREVENTIA INFECȚIILOR URINARE ȘI A INFECȚIILOR VAGINALE LA FEMEIA ÎNSĂRCINATĂ

 

Competiția se adresează cercetătorilor din domeniul medical din România în următoarele conditii de selecție :

-colectivul de cercetare să își desfășoare activitatea într-o universitate de medicină de tradiție din România

-cel puțin un reprezentant să fi participat la studii clinice multicentrice internaționale

-conducătorul echipei de cercetare să aibă minim un grant cercercetare finalizat cu un articol apărut într-o revistă de specialitate cu factor de impact

-durata de desfășurare a studiului să fie de maxim 12 luni

-colectivul de cercetare să fie condus de un șef lucrări/ conferențiar/ profesor universitar și să aibă în componență alte cadre universitare și/sau doctoranzi.

-rezultatele studiului vor fi  publicate într-o revistă cu factor de impact într-un interval de maxim 16 luni de la încheierea studiului.

bugetul alocat este de 2500 de euro

 

Dosarul de concurs va cuprinde :

-proiectul de cercetare, în 2 exemplare, tiparit și pe DVD

-CV ale fiecărui membru al echipei de cercetare

-lista lucrărilor/studiilor clinice internaționale/granturilor la care membrii colectivului au partcipat

-lista cu articole publicate în reviste cu factor de impact ISI Thompson în ultimii 3 ani

 

Calendarul competiției:

  • Lansare competiție: 13 Octombrie 2016
  • Perioada competiției: 13 Octombrie 2016 – 20 Octombrie 2016
  • Ultima zi pentru depunerea aplicațiilor: 20 Octombrie 2016 ora 12.00
  • Verificarea eligibilității și evaluarea aplicațiilor: 20 Octombrie 2016 – 21 Octombrie 2016
  • Afișare rezultate evaluare aplicații: 24 Octombrie 2016
  • Depunere contestații: 25 Octombrie 2016- 26 Octombrie 2016, până la ora 12.00
  • Validare rezultate competiție: 27 Octombrie 2016
  • Comunicare rezultate (numele instituției, numele managerului de proiect, titlul grandului): 27 Octombrie 2016
  • Semnarea contractului: 27 Octombrie 2016 – 2 Noiembrie 2016
  • Desfășurarea grantului: 1 an de la data semnării contractului de finanțare

Câștigător competiție granturi de cercetare lansată în 13.10.2016:
Proiectul intitulat “EVALUAREA EFICACITĂȚII TRATAMENTULUI CU LACTOBACILLUS PLANTARUM P17630 ASUPRA ECOSISTEMULUI VAGINAL ÎN CORELAȚIE CU PREVENȚIA INFECȚIILOR VAGINALE ȘI URINARE LA FEMEIA ÎNSARCINATĂ” a fost câștigat de Șef lucrări Dr. Costin Berceanu, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova.