Regulament Concurs “Femei în armonie”

Data evenimentului: 17.06.2024

ÎNAPOI LA EVENIMENTE
 1. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul loteriei publicitare este SC Meditrina Pharmaceuticals SRL inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/24093/2007, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 69, sc. 1, ap 4, sector 1, cod unic de inregistrare RO22968491, cont bancar RO38 rzbr 0000 0600 1680 6511, deschis la RAIFFEISEN BANK reprezentata de Andreea Bebu – Director General, in calitate de Beneficiar.

I.2. Campania se va desfasura prin intermediul SC ZETUP EVENTS SRL, societate comercială cu sediul în România, Dobroești, Ilfov str. Intrarea Cireșului, nr. 7A, apartament 17, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J23/6114/2017 si avand C.U.I. RO38584462, reprezentată de Cristian Damian, în calitate de administrator denumita in continuare “Agentia”.

Managementul castigatorilor, redactarea Regulamentului Oficial al Campaniei si orice alte documente aferente acestuia, contactarea castigatorilor si livrarea premiilor vor fi realizate si operate de către Organizator cu sprijinul Agentiei.

 1. DURATA LOTERIEI PUBLICITARE

II.1. Loteria publicitara se desfășoară între 19 Iunie 2024 ora 18:00 si 24 Iunie 2024 ora 18:00 pe pagina de Facebook @Inogest România.

II.2. Loteria publicitara va fi organizata pe întreg teritoriul României, exclusiv prin intermediul contului de Facebook al Organizatorului.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania.

III.2. Pentru a putea participa la loterie, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere;
 2. b) sa detina cont de Facebook;
 3. c) sa acceseze pagina Inogest Romania, sa lase un comentariu in sectiunea dedicata postarii de concurs.

III.3. Nu pot participa la aceasta loterie administratorii sau salariatii societatii S.C. Meditrina Pharmaceuticals S.R.L., si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea loteriei publicitare, precum si sotul/sotia, rudele si afinii lor de gradul I.

III.4. Un participant se poate inscrie la eveniment o singura data si de pe un singur cont de Facebook.

III.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

 1. MODUL DE DESFASURARE

IV.1. Loteria se desfasoara numai online, pe pagina de Facebook „@Inogest România”.

IV.2. Pentru a se putea inscrie, participantii trebuie sa aiba sau sa isi creeze in perioada indicata la art. II.1. un cont in aplicatia „Facebook”.

IV.3. Mecanism: Cu ajutorul aplicatiei „Facebook”, participanții vor lăsa un comentariu în cadrul postării marcate GIVEAWAY.

Comentariul trebuie să conțină pe scurt mențiunea unei informații prezentate în timpul video-conferinței LIVE despre Sindromul de Ovare Polichistice pe care participantul a considerat-o utilă:

 

Alătură-te conferinței noastre din 19 iunie Femei în armonie”, apoi lasă-ne aici un comentariu cu un lucru nou pe care l-ai învățat despre SOPC în timpul conferinței și poți câștiga premiul pus la bătaie: un consult ginecologic + o ecografie, și un consult dermatologic.

Concursul se desfășoară în perioada 19 Iunie 2024 ora 18:00 si 24 Iunie 2024 ora 18:00. Câștigătoarea va fi extrasă prin random.org și va fi anunțată pe data de 26.06.2024 pe pagina Inogest.

Regulamentul concursului poate fi consultat aici: https://www.meditrina.ro/evenimente/regulament-concurs-femei-in-armonie

 

 

IV.4. Prin inscriere, participantii in Campanie admit ca au luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, de mecanica participarii in Campanie, au inteles-o si accepta faptul ca, comentariile inscrise in Campanie vor fi facute publice si vor aparea la comun pe pagina de Facebook Inogest Romania.

IV.5. Participantii inscrisi in Campanie declara ca inteleg si accepta faptul ca aceste comentarii urcate nu trebuie sa fie obscene sau indecente (inclusiv si nelimitandu-se la referiri la nuditate, pornografie sau vulgaritate), nu trebuie sa fie contrare bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic, nu trebuie sa contina referiri la minori.

Comentariile nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, inclusiv ale minorilor (persoane cu varsta sub 18 ani), firmelor sau entitatilor si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile.

IV.4. Castigatorii premiilor vor fi desemnati dintre utilizatorii care comenteaza la postare conform conditiilor prezentate anterior.

IV.5.1. Castigatorii vor fi desemnati, prin tragere la sorti electronica, dintre toti participantii cu inscrieri valide. In cadrul extragerii se vor desemna castigatori dupa cum urmeaza:

IV.5.1.1. 1 (un) câștigător pentru concursul desfasurat pe pagina de Facebook a Organizatorului.

IV.5.2. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe pagina de Facebook a Organizatorului in data de 26.06.2024 ora 18:00.

IV.6. Organizatorul se obliga sa faca publice pe pagina de Facebook (@Inogest Romania), numele de utilizator ale castigatorilor si castigurile acordate. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, ramanand in posesia Organizatorului.

IV.7. Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati de catre Organizator.

IV.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii loteriei, la validarea datelor cu care s-au inscris utilizatorii si de a-i elimina de la tragerea la sorti, sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de frauda sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin.

IV.9. Pentru fiecare accesare a platformei Facebook, utilizatorul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului de internet, indiferent de modalitatea de accesare sau de instrumentul prin intermediul caruia acceseaza Internetul.

 1. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE

V.1. Premiile ce pot fi castigate sunt in numar total de 1 (unul) respectiv:

 1. a) Consult ginecologic + Ecografie în cadrul clinicii Medicover – Iași + Consult dermatologic în clinica Roderma

 

V.2. Valoarea premiilor este de 745 lei. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor.

 1. ACORDAREA PREMIILOR

VI.1.1. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, realizata pe platforma www.random.org.

VI.1.2. In cazul in care realizarea extragerii castigatorilor pe platforma web www.random.org nu va fi posibila din cauza unor eventuale probleme tehnice independente de Organizator, extragerea va fi efectuata intr-o data anuntata ulterior, dar nu cu mai mult de 14 zile de la data initiala.

VI.2.1. Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului prin mesaj privat, transmis pe conturile personale de Facebook, in vederea validarii pe baza unor intrebari de identificare si in vederea oferirii detaliilor privind ridicarea premiului.

VI.2.2. Fiecare premiu va fi predat prin servicul de curierat în termen de 30 de zile de la anunțarea câștigătorilor sau în mod direct în cazul premiilor de tip serviciu.

VI.2.3. In cazul in care castigatorul concursului organizat pe pagina de Facebook a Organizatorului nu va putea fi contactat sau nu va raspunde pana cel tarziu la data 01.07.2024, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului castigator. Astfel, va fi desemnat castigator, urmatorul participant aflat pe o pozitie inferioara, in urma tragerii la sorti.

VII. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

VII.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului.

VII.2.1. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezenta loterie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare.

VII.2.2. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorul poate sa le restrictioneze participarea la loterie pe toata durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme.

VII.3.1. Contestatiile se pot face in patru de ore de la data afisarii numelor castigatorilor pe contul de Facebook. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa info.romania@meditrina.eu si va cuprinde in mod obligatoriu:

 1. i) numele complet, domiciliul si alte date de identificare;
 2. ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

VII.3.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii.

VIII. LIMITAREA RASPUNDERII

VIII.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare.

VIII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la loterie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

VIII.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Facebook pe durata loteriei. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

VIII.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de Facebook participant; premiul va fi acordat persoanei care isi declara la ridicarea premiului datele de contact si identificare cu care figureaza in evidentele Organizatorului.

 1. TAXE SI IMPOZITE

IX.1. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura, nascute in legatura cu Premiile acordate in urma loteriei publicitare, revin exclusiv in sarcina Participantilor castigatori.

IX.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a loteriei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 1. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

X.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe site-ul organizatorului, meditrina.ro în sectiunea “Evenimente”.

X.2. Prin participarea la prezenta loterie publicitara, toti participantii sunt de acord ca numele lor de utilizator sa fie stocate si procesate in scopul desemnarii castigatorilor. Prin acceptarea premiului, participantii castigatori sunt de acord sa isi dezvaluie suplimentar datele de identificare necesare in scopul livrarii premiului (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail), acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile desfasurate de societatea S.C. Meditrina Pharmaceuticals S.R.L. si partenerii sai in legatura cu organizarea prezentului concurs, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

X.3. Conform prevederilor legale, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

X.4. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord ca, in situatia in care vor fi desemnati castigatori, numele lor de utilizator sa poata fi facute publice cu ocazia anuntarii castigatorilor, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizator pentru organizarea acestor operatiuni.

 1. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

XI.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

XI.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

XI.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului sau de Facebook.

XII. DISPOZITII FINALE

XII.1. Prin inscrierea la loteria publicitara „Femei în armonie”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

XII.2. S.C Meditrina Pharmaceuticals S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv Meditrina.ro

XII.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea loteriei publicitare va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

XII.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la loteria publicitara vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

S.C. Meditrina Pharmaceuticals S.R.L.